^Powrót na górę
  
  
  

Aktualności

Ogłoszenie

Zapraszamy Dzieci i Rodziców z wszystkich grup do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym

„Zajączek Wielkanocny”

Zajączki należy wykonać z różnych materiałów (tkanina, masa solna, włóczka itp.) techniką przestrzenną.

Prosimy Dzieci i Rodziców o kreatywność i pomysłowość. Prace prosimy składać u nauczycielek w grupach do 26.03.2021r (piątek).

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie

Dnia 24.03.2021 (środa) w naszym przedszkolu przywitamy Wiosnę. Dzieci z grupy IV zaprezentują wszystkim przedszkolakom przedstawienie pt „Wiosenny koncert”. Bardzo prosimy, aby wszystkie dzieci były w tym dniu ubrane w wiosennych kolorach (mile widziany kolor zielony i żółty).

OGŁOSZENIE  DLA  GR. IV

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami z gr. IV do udziału w konkursie plastycznym pt. „Marzanna” – tylko praca przestrzenna. Marzanny należy przynieść do nauczycieli grupy do 18.03.2021r. (czwartek).

Dnia 04.02.2021 (czwartek) odbędzie się

Bal Karnawałowy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci punktualnie na śniadanie, na godzinę 8.00.

Bal w poszczególnych grupach rozpocznie się o godz. 8.30. Obowiązują stroje karnawałowe.

Serdecznie zapraszamy

Dzieci i Rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt „Cuda z papieru.” Prosimy o przynoszenie prac w dniach: 18 - 28.I.2021 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 04.II.21 /czwartek/

                                                   Organizatorzy

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.’’ Cuda z papieru”

Cele konkursu

Celami w/w konkursu są:

 • Utrwalenie więzi emocjonalnej rodziców z dzieckiem;
 • Rozwijanie kreatywności poprzez rożne sposoby wyrażania swoich myśli / dowolne techniki plastyczne/;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Organizator konkursu:

Samorządowe  Przedszkole nr 93 im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Krakowiaków 18

Założenia organizacyjne:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami ze wszystkich grup przedszkolnych;
 • Z przyniesionych prac zostanie zorganizowana wystawa;
 • Każda praca winna być opisana imieniem i pierwszą literą nazwiska autora, oraz numerem grupy;
 • Do konkursu można zgłosić tylko jedna pracę;
 • Prace powinny być wykonane z różnego rodzaju papieru także z recyclingu;
 • Technika wykonania pracy jest dowolna / płaska, przestrzenna, collage różnych faktur papieru/;
 • Format wykonanej pracy A2 lub A4;
 • Tematyka i treść pracy dowolna wg inwencji autorów;
 • Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone ich autorom.

Ocena prac konkursowych:

 • Prace zostaną oceniane przez kilkuosobowa komisję;
 • Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób; kreatywność .jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość

Ogłoszenie wyników:

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu;04.II.2021 czwartek ;
 • Dzieci otrzymują dyplomy wraz z nagrodami.

Podsumowania ogólne:

 • Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

 

Copyright © 2015. Przedszkole 93 w Krakowie Rights Reserved.